Servicii Oferite PDF

      In domeniul feroviar :

      - intretinere, reparatii, refactii CF, in executie normala
      - intretinere, reparatii, consolidari lucrari de arta,terasamente si aparari de 
        maluri
      - protectii anticorozive la constructii metalice si revopsiri tabliere
      - subtraversari linii CF si de metrou
      - intretinere, reparatii cladiri cu specific feroviar si instalatiile aferente
      - activitati de proiectare la obiective feroviare si de metrou.

     In domeniul civil si industrial :

     -  constructii metalice si parti componente
     -  constructii de cladiri cu destinatie publica
     -  cai de rulare pentru macarale
     -  poduri, viaducte, tuneluri si pasaje subterane
     -  autostrazi, drumuri, piste pentru aeroporturi
     -  intretinere,reparatii drumuri si platforme
     -  platforme betonate, asfaltare, pavate, coloane pentru fundatii
     -  lucrari pentru transport prin conducte, linii energetice
     -  lucrari de instalatii electrice, sanitare si termice        
 

        In domeniul hidrotehnic :

    - constructii de diguri si amenajari portuare
    - platforme portuare
    - consolidari si aparari de maluri 

                   
      In domeniul serviciilor :

    - activitati de protectie civila
    - eliminarea deseurilor si a apelor uzate :
      a) colectarea si tratarea apelor uzate
      b) colectarea si tratarea altor reziduri : petroliere, moloz din demolari , gunoaie, resturi radioactive din spitale etc.
      c) salubritate, depoluare si constructie groapa ecologica de gunoi, decontaminarea  solului si a apei freatice

     In domeniul - exploatari cariera :

    - activitati miniere de extractive/prelucrare valorificare a calcarului industrial si de constructie in perimetrul Dealul Carierei , jud.Constanta , in baza Permisului de exploatare nr.10374/19.05.2008 .

 

Lucrări în desfăşurare

Bloc Tomis

Certificate de Calitate, Diplome si Atestate Obtinute

                                                 

© Consal Trade - 2009
Designed by Savca Victor