Despre Noi PDF

     Consal Trade, este o firmă de construcţii cu sediul social în România - Constanţa, B-dul Aurel Vlaicu Nr. 52, înregistrată la Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură.
     Consal Trade este o societate cu capital integral privat, înfiinţată în 1994, şi dispune de un colectiv de specialişti de înaltă calificare cu o prestigioasă vechime în domeniu, precum şi de un parc corespunzător de utilaje performante şi mijloace de transport, fapt care îi dă posibilitatea de a executa, în condiţiile de calitate cerute de standardele internaţionale, următoarele tipuri de lucrări:

  • Constructii, montaje civile si industriale;
  • Constructii, reparatii, modernizari cladiri administrative tehnologice si de locuit cu instalatii aferente;
  • Constructii, reparatii, intretinere drumuri, poduri si cai ferate, autorizata si agrementata AFER;
  • Constructii si amenajari hidrotehnice;
  • Prestari servicii de transport tehnologi cu mijloace proprii performante;
  • prestari servicii cu utilaje tehnologice specifice lucrarilor de constructii civile, industriale, drumuri, poduri, cai ferate, hidrotehnice;
 

Obiectul de activitate

CAEN 4523 Construcţii căi de comunicaţie terestre şi construcţii destinate sportului
CAEN 4521 Lucrări de construcţii civile
CAEN 4524 Construcţii hidro
CAEN 4545 Reparat şi finisat clădiri
CAEN 7420 Activităţi de proiectare
CAEN 7525 Activităţi de protecţie civilă
CAEN 9003 Salubritate, depoluare şi activităţi similare

Lucrări în desfăşurare

Bloc Tomis

Descriere Lucrare

Bloc locuinte situat pe b-dul Tomis, compus din P+5+M.

Certificate de Calitate, Diplome si Atestate Obtinute

                                                 

© Consal Trade - 2009
Designed by Savca Victor